Touken Ranbu

 

Tsurumaru Kuninaga

150405 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan, E.G) | Mikazuki Munechika (KniteMaya)

 

Tsurumaru Kuninaga

150724-150726 |

150802 | Photographer (Andy Wai Cheon Chan, Mtknot ) | Mikazuki Munechika (KniteMaya), Ishikimaru (Tammu) Shishio

 

 

 

Yagen Toushirou

150926 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan) | Nakigitsune (Sae Sae), Ichigo (Yocchi), Honebami (Fudafu), Namauo (Mofumofu), Hakata (A.C), Gokotai (Cheroppi), Hirano (Mimi)