TEKKEN: The king of iron fist tournament

 

Ling Xiaoyu

120616 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan, Pireze )

 

Ling Xiaoyu

 

160618 | Photographer ( Keishu )