Naruto

 

Sakura Haruno

150117 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan ) | Sasuke (KniteMaya), Naruto (Oh-Kei), Hinata (Inugami)

 

s

Sakura Uchiha

151004 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan ) | Sasuke (KniteMaya), Naruto (Wonyo), Boruto (Anya)

 

Sakura Uchiha

180818 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan ) | Sasuke (KniteMaya)