Inazuma Eleven GO

 

Shirou Fubuki

111029 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan )

 

Shirou Fubuki

111211 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan ) | Yukimura (Alysael)

 

 

Shirou Fubuki

121201 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan )

 

 

Shirou Fubuki

130616 Happy Birthday Miyu | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan )

 

 

Shirou Fubuki

130811 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan ) | Endou (Kaipy), Ishido (Chancake),
Someoka (Yggekos), Toramaru (Lian-ne), Aphrodi (Leo), Haruna (Cee), Tenma (Alysael)

 

 

 

Kyousuke Tsurugi

120519 & 120714 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan ) | Yuuichi (Chancake)

 

Kyousuke Tsurugi

130504 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan, Ai ) | Tenma (Kusa), Shindou (Shikiro)

 

 

 

Beta

120617 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan )

 

Beta

130610 | Photographer ( Andy Wai Cheong Chan )