Ensemble Stars

 

Eichi Tenshouin

161218 | Photographer ( E.G ) | Wataru (MomijiTempura)

 

 

 

Kaoru Hakaze

160814 | Photographer ( Keishu ) | Rei (Karoru)